TEDxFactory798 speech in BJ
Yi Zhou at TEDxFactory798.mp4.00_05_55_04.静止002
Yi Zhou at TEDxFactory798.mp4.00_08_00_11.静止003